Forma zatrudnienia a poziom zdolności kredytowej

Wobec panującej aktualnie w stworzonym przez nas kraju relacji pomiędzy cenami mieszkań a średnimi zarobkami naszych polaków mało dopuszczalne jest zakup mieszkania czy także domu bez wsparcia kredytowego, w postaci kredytu hipotecznego. Banki badają zdolność kredytową osób składających wnioski o kredyt, kierując się wielkością zarobków i wiekiem wnioskodawców.

Aczkolwiek istotnym aspektem, który może mieć charakterystyczny wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego jest forma zatrudnienia, jaka dane osoby mają – doradca finansowy. Instytucje finansowe najchętniej udzielają kredytów grupie osób, jakie zatrudnione są na umowę o prace na czas nieokreślony. Bardzo dobrą pozycję startowa mają przede wszystkim osoby zatrudnione w tak nazywanym sektorze publicznym, a w związku z tym urzędnicy państwowi, pracobiorcy administracji czy służby mundurowe. Jeśli okaże się, że dana figura jest zatrudniona na czas oznaczony, banki sprawdzają długość danej umowy i staż pracy danej osoby ubiegającej się o kredyt w danej firmie.

W pewnych momentach banki żądają też od obecnego pracodawcy, żeby dostarczył list intencyjnym, w którym zobowiąże się do rozciągłości umowy z danym pracownikiem na następny okres czasu. Najgorzej oceniani są, jako ewentualni kredytobiorcy w sektorze kredytów hipotecznych drobni przedsiębiorcy, czyli tacy, którzy nie zatrudniają żadnych pracobiorców – tym osobom najtrudniej jest zdobyć kredyt hipoteczny, nawet trudniej aniżeli tym, jacy zaangażowani są na umowy-zlecenia czy też też na umowy o dzieło.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić